Η κυβέρνηση που απέλυσε παράνομα, διαπόμπευσε και στοχοποίησε τις αγωνιζόμενες καθαρίστριες δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματος τους, τονίζει η Δύναμη Ζωής και διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει απόφαση της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας για ανάθεση εργολαβίας καθαριότητας.